PREU: 6€ sense disc, 10€ amb disc

CONCERT Marcel·lí Bayer presenta Niketchrin

Niketchrin va ser compositor i clarinetista i un dels creadors de la nova música a la Rússia de principis de segle. Molt probablement va viure una vida plena en una era de decadència i de foscor tot i que la seva existència no ha estat mai provada. El seu cos no es trobà mai, la seva música no ha estat mai escrita i, fins i tot, ningú no ha tingut mai constància del seu pas per aquest món.

La seva força, però, encara rau intacta avui en dia i la seva ànima ens ha transmès, des de la llunyania, cadascuna de les sonoritats que formen aquest disc.

Del crit al silenci, Niketchrin (Creative Sources, 2017) no és un directe corrent; és el testimoni d’una recerca i, alhora, el retrat de l’actual circumstància musical de Marcel·lí Bayer (Barcelona, 1982).

Fitxa artística: Marcel·lí Bayer, clarinet, clarinet baix, clarinet contrabaix i ressonàncies